Общо събрание на акционерите на Телематик Интерактив България АД, 23.06.2022

Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на Телематик Интерактив България АД

Общото събрание на акционерите, проведено на 23.06.2022 г., прие Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България” АД със следните гласове: “ЗА”: 4 035 657 гласа – 100 % от представения капитал или 93,42 % от капитала на дружеството; „Против“ и „Въздържали се“ няма."