Резултати от IPO

Поръчки за над 16 млн. лв. получи Телематик Интерактив България АД от 434 юридически и физически лица
Телематик Интерактив България приключи подписката за набиране на средства по първичното публично предлагане, която продължи от 14 до 18 февруари. До крайния срок, 18 февруари, бяха получени 434 заявки за над 320 хил. акции, представляващи 80 % от предложеното количество. Инвеститорите са физически и юридически лица от България и чужбина. Определената на база подадени лимитирани и пазарни поръчки цена е в размер на 50.00лв. (петдесет) лева на акция.
Набраните средства, както и броят на инвеститорите показват, че ТИБ се ползва с доверие както от малки и средни, така и от институционални инвеститори. Ръководството на компанията ви уверява, че екипът е амбициран да постигне високи резултати през следващите периоди