Акционерите на „Телематик“ одобриха дивидента от 0,39 лева на акция

Акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД гласуваха разпределението на дивидент от неразпределената печалба за минали години, съобщи Investor.bg.

Дивидентът бе одобрен на проведеното на 11 март общо събрание на акционерите.

На инвеститорите ще бъде изплатена сума в размер на бруто 0,39 лева на акция и 0,37 лева нето за акционерите физически лица. Общата сума възлиза на малко над 5 млн. лева.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, или към 25 март 2024 г. Последната дата, с която се сключват сделки с акции на компанията на борсата с право на този дивидент, е 21 март.

Компанията ще започне изплащането на дивидента от 2 април.

Плащанията на акционерите, които нямат клиентски подсметки при инвестиционни посредници, ще се извършват чрез ПИБ.

Това е четвъртият дивидент, който „Телематик“ изплаща на акционерите, откакто се листна на борсата преди две години. В средата на 2022 г., четири месеца след стартирането на търговията с акциите му, дружеството изплати по 2,35 лева на ценна книга бруто.

През миналата година компанията разпредели дивидент на два пъти – по 1 лев на акция за 2022 г. и още 0,4 лева също от неразпределената печалба за минали години.

Дружеството е заложило в устава си да изплаща като дивидент поне 40% от реализираната печалба за всяка година, т.е. спазва стриктна дивидентна политика.

Компанията продължава да работи и по експанзията си в Перу и Северна Македония, където предстои по-активна маркетингова кампания да се реализира през втората половина на годината. Чрез дъщерното си дружество „СиТи Интерактив“ „Телематик“ предлага игрално съдържание на над 20 пазара чрез повече от 1500 сайта на партньори на принципа на споделяне на приходите.

През миналата година „Телематик“ създаде и нов отдел към стратегическия мениджмънт с фокус върху придобиванията на компании за разработка на игри и други решения с цел разширяване на съдържанието и продуктовото портфолио и услуги за клиенти. Работи се и по студио за провеждането на игри на живо.

През 2023 г. „Телематик Интерактив България“ реализира 16% ръст на приходите до 113 млн. лева в сравнение с малко над 70 млн. лева за 2022 г. Средномесечно активните клиенти през 2023 г. се увеличават с 6,5% в сравнение с 2022 г. до 88 662 души, а средният приход от клиент – с почти 9% до 106 лева.

Печалбата отчита умерен спад от 6% до 21,3 млн. лева от 22,6 млн. лева през 2022 г. заради по-високите разходи, свързани с експанзията и растежа.

В последната година акциите на „Телематик“ поскъпват с над 17%, а пазарната капитализация е малко под 200 млн. лева.

Източник: Investor.bg