Дружеството изкупи нови 145 бр. акции

„Телематик Интерактив“ изкупи още 145 бр. собственик акции на цена от 15,80 лв. за брой. Към настоящия момент дружеството притежава общо 1189 броя собствени акции, представляващи 0,0092 % от всички акции с право на глас, издадени от „Телематик Интерактив България“ АД.

Повече информация можете да прочетете в Уведомлението до КФН.