Дружеството изкупи нови 74 бр. акции

„Телематик Интерактив“ изкупи още 74 бр. собствени акции на цена от 15,80 лв. за брой. Към настоящия момент дружеството притежава общо 1263 броя собствени акции, представляващи 0,0097 % от всички акции с право на глас, издадени от „Телематик Интерактив България“ АД.

Повече информация можете да прочетете в Уведомлението до КФН.