Нов директор за връзка с инвеститорите

Телематик Интерактив България АД назначи нов директор за връзка с инвеститорите. Постът беше поверен на Калоян Кръстев.

Калоян Кръстев е завършил езиковата гимназия в Ловеч и е магистър по право в СУ „Св. Климент Охридски“. Работил е като юрист в държавната администрация и като къмплайънс мениджър в големи международни застрахователни и пенсионноосигурителни  компании. Работил е по проекти на законови и подзаконови нормативни актове в различни сфери, включително и в игралната индустрия, както и със създаването на вътрешни корпоративни процедури, политики и правила.

Уведомлението до КФН можете да прочетете в приложения файл.