Още 142 броя акции бяха изкупени обратно от „Телематик Интерактив“

„Телематик Интерактив“ изкупи още 142 броя собствени акции. Това става в изпълнение на решение, одобрено от Общото събрание на акционерите, което бе проведено на 11 март 2024 г. На 07 май Дружеството изкупи 66 бр. акции с право на глас за цена от 15,80 лв. за един брой акция, а на 8 май – 76 бр. акции с право на глас за цена от 15,80 лв. за един брой акция. Към настоящия момент „Телематик Интерактив“ притежава общо 1405 броя собствени акции, представляващи 0,0108 % от всички акции с право на глас.

Повече информация можете да откриете в Уведомлениего до КФН, което се намира тук.