Още 159 акции са обратно изкупени от „Телематик Интерактив“

„Телематик Интерактив“ изкупи оше 159 собствени акции в два поредни дни – 22 и 23 май. Това се случва в изпълнение на решение на Общото събрание на акционерите от 11 март 2024 г.

Можете да видите цялата информация в Уведомлението до КФН.