Още 293 акции са обратно изкупени от „Телематик Интерактив“

„Телематик Интерактив“ изкупи нови 293 броя собствени акции в изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите от 11 март 2024 г. Това стана в два поредни дни, като на 5 юли Дружеството изкупи общо 158 бр. акции с право на глас за цена от 15,10 лв. за един брой акция, а на 8 юли – общо 135 бр. акции с право на глас за цена от 15,10 лв. за един брой акция.

Целият текст можете да видите в Уведомлението до КФН.