Още 363 акции са обратно изкупени от „Телематик Интерактив“

„Телематик Интерактив“ изкупи нови 363 броя собствени акции в изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите от 11 март 2024 г. Това стана в два поредни дни, като на 27 юни Дружеството изкупи 80 бр. акции с право на глас за цена от 15,00 лв. за един брой акция и 97 бр. акции с право на глас за цена от 15,10 лв. за един брой акция. На 28 юни „Телематик Интерактив“ изкупи 186 бр. акции с право на глас за цена от 15,10 лв. за един брой акция.

Целият текст можете да видите в Уведомлението до КФН.