Свикване на извънредно Общо събрание на 11.03.2024 г.

Съветът на директорите на Телематик Интерактив България АД прие решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 11.03.2024 г. от 11:00 ч. в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“.

Дневният ред можете да видите в приложеното Уведомление.