СиТи Интерактив ЕООД подписа анекс към лицензионен договор със „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД

СиТи Интерактив ЕООД подписа анекс към сключения лицензионен договор със „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“, с когото СиТи Интерактив предоставя неизключителни права върху хазартни игри, включени в игрален софтуер, и игрална платформа LEOPARD OGP (online
gaming platform).

Повече подробности можете да види тук.