СиТи Интерактив ЕООД подписа анекс към лицензионен договор с Casino Technology Georgia LLC

СиТи Интерактив ЕООД подписа анекс към лицензионен договор с Casino Technology Georgia LLC, с когото предоставя изключителни права върху нематериални активи – хазартни игри.

Още за сделката, вижте тук.