Телематик Интерактив взе участие на първата среща на ESG комитет към КРИБ

Телематик Интерактив взе участие в първата среща на ESG комитета към Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), като представител на Асоциацията на игралната индустрия в България. Целта на срещата бе да запознае членовете на ESG комитета с платформата за докладване, инициативите, обученията и инструментите на Българската Мрежа на Глобалния Договор на ООН в областта на устойчивото развитие.

ESG комитетът към КРИБ бе създаден в края на 2023 г, като целта бе да се постигнат по-високи стандарти на устойчивост и социална отговорност в бизнеса в България. Като първа публична компания в България от игралната индустрия, Телематик Интерактив подкрепи създаването на такъв комитет с цел стимулиране  на бизнесите да прилагат устойчиви политики в своята работа.

На срещата представители от Българска мрежа на Глобалния договор (БМГД) на ООН разказаха повече за ползите за бизнеса от прилагането на устойчиви политики, методологията за обучение на кадрите на тема устойчивост, както и инструменти, които компаниите могат да използват.

БМГД на ООН е стартирана официално през 2011 г. от генералния секретар на ООН Бан Ки-Мун. Обединявайки компании, неправителствени организации и образователни институции, БМГД е най-активната организация в страната в сферата на устойчивото развитие, с професионална експертиза, градена повече от десетилетие в рамките на най-големия световен форум за устойчивост, дефинирал понятието ESG – Глобалния Договор на ООН.

На срещата още присъстваха председателят на ESG комитета към КРИБ Боян Томов („Бранд Медия България“), заместник-председатели на комитета Камелия Славейкова („Шел България“), Марияна Хамънова („Клийнтех България“), както и други членове на ESG комитета.