„Телематик Интерактив“ започна обратно изкупуване на акции

„Телематик Интерактив“ започна обратно изкупуване на собствени акции след решение, което бе гласувано от Общото събрание на дружеството на 11 март 2024 г. Компанията изкупи в рамките на два дни – 8 и 9 април, общо 290 бр. акции.

Повече информация можете да видите в приложеното Уведомление към КФН.