„Телематик Интерактив“ изкупи нови 116 бр. собствени акции

„Телематик Интерактив“ изкупи още 116 бр. собствени акции в изпълнение на решението от Общото събрания на акционерите, проведено на 11 март тази година. Това стана в два поредни дни – 13 и 14 май, като в първия ден Дружеството изкупи 61 бр. акции с право на глас за цена от 15,70 лв. за един брой акция, а вторият – 55 бр. акции с право на глас за цена от 15,70 лв. за един брой акция.

Повече информация можете да откриете в Уведомлението до КФН.