„Телематик Интерактив“ изкупи нови 157 броя собствени акции

„Телематик Интерактив“ изкупи нови 157 броя собствени акции в изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите от 11 март 2024 г. Това стана в два поредни дни, като на 17 май Дружеството изкупи 81 бр. акции с право на глас за цена от 15,60 лв. за един брой акция, а на 20 май – общо 76 бр. акции с право на глас за цена от 15,70 лв. за един брой акция.

Целият текст можете да видите в Уведомлението до КФН.