„Телематик Интерактив“ изкупи нови 262 броя собствени акции

„Телематик Интерактив“ изкупи нови 262 броя собствени акции в изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите от 11 март 2024 г. Това стана в два поредни дни, като на 30 май Дружеството изкупи общо 118 бр. акции с право на глас за цена от 15,80 лв. за един брой акция, а на 31 май – 144 бр. акции с право на глас за цена от 15,70 лв. за един брой акция.

Целият текст можете да видите в Уведомлението до КФН.