„Телематик Интерактив“ изкупи нови 322 броя собствени акции

„Телематик Интерактив“ изкупи нови 322 броя собствени акции в изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите от 11 март 2024 г. Това стана в два поредни дни, като на 5 юни Дружеството изкупи 147 бр. акции с право на глас за цена от 15,70 лв. за един брой акция, а на 6 юни – 175 бр. акции с право на глас за цена от 15,70 лв. за един брой акция.

Целият текст можете да видите в Уведомлението до КФН.