„Телематик Интерактив“ изкупи нови 372 броя собствени акции

„Телематик Интерактив“ изкупи нови 372 броя собствени акции в изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите от 11 март 2024 г. Това стана в два поредни дни, като на 17 юни Дружеството изкупи общо 179 бр. акции с право на глас за цена от 15,00 лв. за един брой акция, а на 18 юни – 193 бр. акции с право на глас за цена от 15,10 лв. за един брой акция.

Целият текст можете да видите в Уведомлението до КФН.