„Телематик Интерактив“ изкупи нови 373 броя собствени акции

„Телематик Интерактив“ изкупи нови 373 броя собствени акции в изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите от 11 март 2024 г. Това стана в два поредни дни, като на 13 юни Дружеството изкупи 150 бр. акции с право на глас за цена от 15,70 лв. за един брой акция и 34 бр. акции с право на глас за цена от 15,80 лв. за един брой акция. На 14 юни „Телематик Интерактив“ изкупи 189 бр. акции с право на глас за цена от 15,00 лв. за един брой акция.

Целият текст можете да видите в Уведомлението до КФН.