„Телематик Интерактив“ изкупи още 160 бр. акции

„Телематик Интерактив“ изкупи ище 160 бр. акции с право на глас за цена от 15,80 лв. за един брой акция. Това стана на 12.04.2024 г., с дата на сетълмент 16.04.2024 г., и е във връзка с решението, прието от Общото събрание на акционерите на Дружеството от 11.03.2024 г. да бъдат изкупени до 388 800 бр. собствени акции на регулиран пазар, за първата календарна година, включена в срока на обратно изкупуване, и общо до 960 018 броя акции за целия период на обратно изкупуване (до 31.12.2026 г.).

Уведомлението до КФН можете да видите тук.