„Телематик Интерактив“ изкупи още 295 акции

„Темелатик Интерактив“ изкупи в рамките на два поредни дни – 10 и 11 април, още 295 акции в рамките на обратното изкупуване, което стартира след решение на Общото събрание на акционерите на 11 март. Към настоящия момент дружеството притежава 585 броя собствени акции, представляващи 0.0045 % от всички акции с право на глас, издадени от дружеството.

Уведомлението можете да видите тук.