„Телематик Интерактив“ изкупи още 299 броя собствени акции

„Телематик Итгерактив“ изкупи още 299 броя собствени акции след решението на Общото събрание на дружеството на 11 март 2024 г.

Повече информация можете са намерите в Уведомлениего към КФН.