„Телематик Интерактив“ изкупи поредни 158 бр. собствени акции

„Телематик Интерактив“ изкупи поредни 158 броя собствени акции в два поредни дни. На 15 май Дружеството закупи 77 бр. акции с право на глас за цена от 15,60 лв. за един брой акция, а на следващия ден – 74 бр. акции с право на глас за цена от 15,60 лв. за един брой акция и 7 бр. акции с право на глас за цена от 15,80 лв. за един брой акция.

Цялата информация можете да откриете в Уведомлението до КФН.