„Телематик Интерактив“ изкупи поредни 288 бр. собствени акции

„Телематик Интерактив“ изкупи нови 288 броя собствени акции в изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите от 11 март 2024 г. Това стана в два поредни дни, като на 3 юли Дружеството изкупи 141 бр. акции с право на глас за цена от 15,10 лв. за един брой акция, а на 4 юли – 147 бр. акции с право на глас за цена от 15,10 лв. за един брой акция.

Целият текст можете да видите в Уведомлението до КФН.