„Телематик Интерактив“ направи вноска в 77 БИТС БСЦ ДОО Битола

„Телематик Интерактив България“ АД участва с парична вноска в размер на 1 140 000 евро в увеличението на капитала на 77 БИТС БСЦ ДОО Битола, в което публичното дружество притежава 50% от капитала.

Посредством участието си в 77 БИТС БСЦ ДОО Битола, „Телематик Интерактив“ стъпи на онлайн пазара в Северна Македония, като инвестицията е извършена с цел развитие на дейността на дружеството и за организиране на дейността по онлайн залагания в Северна Македония.

Повече информация можете да прочетете в уведомлението до КФН тук.