„Телематик Интерактив“ направи допълнителна вноска в 77 БИТС БСЦ ДОО Битола

 „Телематик Интерактив България“ АД направи допълнителна парична вноска в размер на 632 500 евро в 77 БИТС БСЦ ДОО Битола, в което публичното дружество притежава 50% от капитала.

Повече информация можете да прочетете в уведомлението до КФН тук.