„Телематик Интерактив“ подписа анекс към договор за наем

„Телематик Интерактив“ подписа анекс към Договор за наем, сключен на 01.12.2022 г. с „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГЕЙМ ДИЗАЙН СТУДИО“ АД. Анексът е подписан по следните параметри, които влизат в сила от 01.07.2024 г.:

  • ползваната наемна площ се увеличава;
  • наемната цена е 17,73 евро без ДДС за квадратен метър;
  • наемателят ще заплаща консумативите и според отчетените с индивидуални измервателни средства показатели;
  • анексът се подписва в интерес на двете страни.

Цялата информация можете да прочетете в Уведомлението до КФН тук.