„Телематик Интерактив“ подписа анекс към договор за заем със „СиТи Интерактив“ ЕООД

„Телематик Интерактив“ подписа анекс към Договор за заем, сключен на 29.06.2021 г. с дъщерното дружество „СиТи Интерактив“ ЕООД.

С анекса бе удължен срокът на договора до 29.06.2025 г. Остналите условия по Договора остават непроменени – предоставеният заем е в размер на 400 000 лева, при годишна лихва в размер на 5 %, като заемната сума се връща еднократно или на вноски до края на срока на Договора.

Цялата информация можете да прочетете в Уведомлението до КФН тук.