„Телематик Интерактив“ предостави заем на 77 БИТС Битола

„Телематик Интерактив България“ АД предостави по силата на договор за заем на 77 БИТС БСЦ ДОО Битола сумата от 69 125 евро за срок от една година, с лихва в размер на 10 %.

Цялата информация можете да прочетете в Уведомлението до КФН тук.