Телематик Интерактив придоби акции за 80 000 евро в Palmsbet Curacao B.V.

Телематик Интерактив България АД придобива 80 000 акции в размер на 80 000 евро от увеличаването на капитала на дъщерното дружество Palmsbet Curacao B.V. В резултат на увеличаването на капитала участието на „Телематик Интерактив България“ АД продължава да бъде 100% от капитала на Дружеството.

Увеличаването на капитала е извършено във връзка с необходимостта от извършване на инвестиция за развитие на дейността на дъщерното дружество, в това число за организиране на дейността по онлайн залагания в Перу.

Повече подробности можете да научите от  Уведомлението, което е качено тук.