„Телематик Интерактив“ придоби 50 % от капитала на дружество 77 БИТС БСЦ ДОО Битола

Телематик Интерактив България АД придоби 50 % от капитала на дружество 77 БИТС БСЦ ДОО Битола (дружество с ограничена отговорност), регистрирано съгласно законодателството на Република
Северна Македония.

Придобиването на активи от дружество 77 БИТС БСЦ ДОО Битола е част от стратегията на компанията за разширяване на пазарния ѝ дял.

Повече подробности можете да научите от  Уведомлението, което е качено тук.