Телематик Интерактив разпредели дивидент на акционерите за 2022 г.

На проведеното на 29.06.2023 г. Общо събрание на акционерите на Телематик Интерактив България АД бе взето решение да се разпредели дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на Дружеството, в размер на 1 лв. на акция или сума в общ брутен размер на 12 960 018 лв.

Подробности можете да видите в документа тук.