„Телематик Интерактив“ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 3 юни 2024 г.

Телематик Интерактив България АД свиква редовно Общо събрание на акционерите на 03.06.2024 г. от 11:00 ч. То ще се проведе в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“.

Дневният ред можете да видите в приложеното Уведомление до КФН.