„Телематик Интерактив“ сключи договор за извършаване на целево дарение

„Телематик Интерактив“ сключи договор за целево дарение за общата сума от 400 000 лв. в полза на юридическо лице с нестопанска цел – Фондация „Спорт в България“, извършващо дейност в обществена полза, чиято цел е подпомагане развитието на спортни клубове, индивидуални спортисти и масовия спорт в България.

Дарението напълно отговаря на каузата на „Телематик Интерактив България“ АД и мениджмънта за дружеството за социалното, икономическо и екологично развитие на обществото и подобряване качеството на живот като цяло.

Целият текст на уведомлението можете на видите тук.