„Телематик Интерактив“ сключи договор за цесия

„Телематик Интерактив България“ АД (цедент) сключи договор за цесия с „Интернешънъл Лейжър Проджектс“ ЕООД (цесионер). Така дружеството прехвърля на цесионера свои вземания, които има към трето незаинтересовано лице. Параметрите по сключения договор са следните:

  • Размер на вземанията: 139 532,02 лв.;
  • Продажна цена на вземанията: 139 000 лв.;
  • Срок за плащане: 1 година от датата на сключване на договора.
  • Сделката е сключена в интерес и в полза на двете страни.

Целият текст на уведомлението можете на видите тук.