„Телематик Интерактив“ сключи договор за извършаване на целево дарение

„Телематик Интерактив“ сключи договор за целево дарение за общата сума от 15 000 лв. в полза на юридическо лице с нестопанска цел, извършващо дейност в обществена полза, чиято цел е предпазване на младите хора от хазарт, превенция и съдействие за лечение на хазартна зависимост и провеждане на отговорна реклама и маркетинг в сферата на хазарта.

Дарението напълно отговаря на каузата на „Телематик Интерактив България“ АД и мениджмънта за отговорна игра, която е неделима част от социалната политика на дружеството.

Целият текст на уведомлението можете на видите тук.