Уведомление за отлагане на провеждането на уебинар на „Телематик Интерактив“

Ръковоството на Телематик Интерактив България АД взе решение, че уебинарът, който беше обявен за провеждане след общото събрание на акционерите от 18 септември 2023 г., ще бъде отложен.

Решението за отлагането на уебинара е в резултат на очаквани промени в Закона за хазарта, обсъждани в работна група от Министерството на финансите и браншовите организации от игралната индустрия, чиито член е и Телематик Интерактив България АД. На този етап дружеството анализира и оценява стратегическите си планове, свързани с инвестиции.

Повече подробности можете да научите от Уведомлението, което е качено тук.