Уведомление за подписан анекс по договор за рекламни услуги

„Телематик Интерактив България“ АД подписа допълнително споразумение (анекс) към договор за рекламни услуги, сключен на 28 февруари 2024 г. между „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД (изпълнител) и „Телематик Интерактив България“ АД (възложител).

С анекса обхватът на услугите се разширява с допълнително рекламно позициониране на плейофна фаза за футболни срещи, поради което възнаграждението се увеличава с 50 000 лв. с ДДС, а именно: от 300 000 лв. с ДДС на 350 000 лв. с ДДС.

Повече информация можете да прочетете в Уведомлението до КФН.