Уведомление за сключен договор за заем

„Телематик Интерактив България“ АД сключи договор за заем със „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“ (SOUTH CAPE INVESTMENTS LIMITED). Договорът беше сключен в съотвествие с точка втора от дневния ред от проведеното Извънредно общо събрание на 19.12.2023 г.

Пълното уведомление можете да намерите тук.