Уведомление за сключване на договор за рекламни услуги с ,,М.Б.С. ТРЕЙД“ АД

„Телематик Интерактив България“ АД сключи договор с ,,М.Б.С. ТРЕЙД“ АД с предмет на договора предоставяне на рекламни услуги, като срокът е от влизане в сила до 01.О7.2024 г. Стойността е 300 000 лв. с ДДС.

Повече информация за сделката можете да намерите тук.