Уведомление за сключена сделка от дъщерното дружество „СиТи Интерактив“

„СиТи Интерактив“ – дъщерно дружество на „Телематик Интерактив България“ АД, сключи сделка за придобиване на изключителна лицензия върху нематериални активи (6 хазартни игри) със „СиТи Гейминг“ по следните условия:

  • Общ размер на възнаграждението: 325 000 лв. без ДДС (390 000 лв. с ДДС).
  • Правата се отстъпват за 10 (десет) години от датата на подписване на договор.

Повече информация можете да прочетете в Уведомлението до КФН.