Уведомление за целево дарение за развитието на българските надежди в шахмата

„Телематик Интерактив България“ АД предоставя сумата от 98 400 лв. като целево дарение в полза на юридическо лице с нестопанска цел със статут в обществена полза за развитието на българските надежди в шахмата, което се извършва в изпълнение на решение на Съвета на директорите на дружеството.

Дарението напълно отговаря на визията и целите на „Телематик Интерактив България“ АД по отношение на политиките на компанията за устойчиво развитие и социално-отговорни политики.

Целият текст на уведомлението можете на видите тук.