Уведомление относно писмо на КФН за предстоящото Общо събрание на акционерите на 18.09

Във връзка с получено писмо от Комисията за финансов надзор по повод предстоящото Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД на 18.09.2023 г. ви уведомяваме, че предвидените точки от обявения дневен ред няма да бъдат подлагани на гласуване.

Вижте официалното Уведомление тук.