Уведомление относно свикване на общо събрание на 19.12.2023 г.

Съветът на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД прие решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 19.12.2023 г. от 11:00 ч, източно европейско часово време – ЕЕТ (09:00 ч, координирано универсално време – UTC), в гр, СоФия, в ,,Гранд Хотел Милениум СоФия“, с адрес: гр. София. бул. ,,Витоша“ 89В, в клуб ,,Black&White“.

Повече информация и дневния ред на Общото събрание можете да прочете тук.