Увеличава се капитала на дъщерното дружество Palmsbet Curacao B.V с 200 000 евро

„Телематик Интерактив България“ АД записа и придоби 200 000 акции за обща сума в размер на 200 000 евро от увеличаването на капитала на дъщерното дружество Palmsbet Curacao B.V. В резултат на увеличаването на капитала участието на „Телематик Интерактив България“ АД продължава да бъде 100% от капитала на дружеството.

Увеличаването на капитала е извършено във връзка с необходимостта от извършване на инвестиция за развитие на дейността на дъщерното дружество, в това число за организиране на дейността по онлайн залагания в Перу.

Повече информация могете да прочетете в Уведомлението.