Увеличен е капиталът на дъщерното дружество СиТи Интерактив

С решение на Съвета на директорите на Телематик Интерактив България АД бе увеличен капиталът на дъщерното дружество СиТи Интерактив на 10 410 000 лв.

Повече информация можете да видите тук.