Членовете на Съвета на директорите бяха преизбрани за нов мандат

В изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите от 3 юни 2024 г. удължаването на мандата на Съвета на директорите (СД) на „Телематик Интерактив България“ АД бе вписано по електронното дело на Дружеството.

С решението настоящите членове на СД – Лъчезар Цветков Петров, Десислава Пеева Панова и Емил Александров Георгиев, бяха преизбрани за нов петгодишен мандат до 2029 г.

Целият текст можете да видите в Уведомлението до КФН.