Мениджърски екип

Димитър Недков

Директор връзки с международни инвеститори